HCC!programmeren ondersteunt iedereen die zelf software wil maken. Er is bijzonder veel kennis aanwezig van diverse programmeertalen, onder andere Basic, C en Pascal, en de varianten hiervan. Verder is er ook kennis van scripttalen zoals Python, Javascript of PHP en HTML die worden gebruikt voor het maken van websites. Daarnaast verdiepen wij ons ook in programmeertechnieken en computergraphics.

HCC!programmeren komt elke 3e zaterdag van de maand bij elkaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in De Bilt van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.

Vergadercentrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL De Bilt

The Beauty of Math in Nature, Titus Krijgsman