Algemeen

HCC-lidmaatschap

Contributie
De contributie voor het HCC-lidmaatschap bedraagt € 41,45 per jaar.

Duur van het lidmaatschap
De minimale duur van het HCC-lidmaatschap is één jaar. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

Lidmaatschap opzeggen
Wil je je lidmaatschap beëindigen dan dien je minimaal twee maanden voor afloop van je lidmaatschapsjaar op te zeggen bij de HCC-ledenadministratie. Dit kan per post, via telefoonnummer 085-0130124 (lokaal tarief bereikbaar op dinsdag en donderdag - m.u.v. feestdagen - van 12:00 tot 16:00 uur), of online via het daarvoor bedoelde formulier.

HCC-ledenpas
Elke 3 jaar ontvang je een HCC-ledenpas. Deze heb je nodig om deel te kunnen nemen aan workshops en bijeenkomsten in het land en om gebruik te kunnen maken van ledenkorting. Op je ledenpas staat met een afkorting vermeld van welke regio en eventuele Interessegroep(en) je lid bent. Klik hier voor een overzicht van alle afkortingen en de betekenis hiervan.

Algemene voorwaarden
Op het lidmaatschap zijn primair de statuten en secundair de algemene voorwaarden van HCC van toepassing.

Lidmaatschap Interessegroepen

Lid worden van Interessegroepen
Als HCC-lid kun je lid worden van zoveel Interessegroepen als je wilt. Bij meer dan één Interessegroep zijn hier wel kosten aan verbonden.

Log in op mijnhcc.nl en klik op de optie 'Interessegroepen', hier zie je de verschillende Interessegroepen in een overzicht en kun je voor de gewenste groep(en) aan- of afmelden. Kijk voor meer informatie over verschillende Interessegroepen hier. Als HCC-lid krijg je € 2,65 p/j korting op de contributie van je eerste Interessegroep. Het lidmaatschap van een extra Interessegroep kost € 2,65 p/j. Voor de Interessegroep Genealogie en Drones geldt een afwijkend tarief van € 10,41 p/j. Word je gedurende het lidmaatschapsjaar lid van een Interessegroep, dan ontvang je hier geen factuur van. Dit wordt op de eerstvolgende factuur in rekening gebracht.

Afmelden van Interessegroepen
Ook afmelden voor een Interessegroep kan via bovenstaande route. Je kunt je altijd afmelden van een Interessegroep. Maar houd er rekening mee dat het lidmaatschap van een Interessegroep gelijk loopt aan dat van HCC en pas wordt opgezegd per de eerstvolgende vernieuwingsdatum van je lidmaatschap.

 

Bestuurlijk

De vereniging HCC is in 1977 opgericht door een klein aantal enthousiaste computergebruikers, om elkaar te ondersteunen bij het ontwerpen en programmeren van computers. Al snel verzamelde zich een aantal fanatieke computerhobbyisten en op 27 april 1977 werd de vereniging HCC een feit.

 

Organigram

Het organigram van HCC

Groeperingen: Verzamelnaam voor Regio’s en Interessegroepen.
VvI/VvR:
Vergadering van Interessegroepen en vergadering van Regio’s.
Ledenraad:
23 personen, 10 afgevaardigden vanuit de Regio’s, 10 vanuit de Interessegroepen en 3 onafhankelijke leden.
Hoofdbestuur:
 Maximaal 7 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Verenigingsbureau:
Ledenadministratie, financiëleadministratie, verenigingszaken, marketing, PC-Active.

 

Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur van HCC bestaat uit:

 • Wim Hendriks Penningmeester, Voorzitter a.i.
 • Harry de Ruiter Secretaris, Vice-voorzitter a.i.
 • Hennie Hoevenaar
 • Leen ten Rouwelaar

Het Hoofdbestuur werkt in opdracht van de Ledenraad en stuurt de Vereniging (de Groeperingen en het Verenigingsbureau) aan. Zie ook bovenstaand organigram. Contact opnemen met het Hoofdbestuur kan door te mailen naar

 

Ledenraad

Samenstelling

De Ledenraad van HCC telt 23 leden, waarvan 10 leden worden afgevaardigd door de besturen van onze Regio’s en 10 leden worden afgevaardigd door onze Interessegroepen. Deze verkiezingen worden gehouden in respectievelijk de Vergadering van Regio’s en de Vergadering van Interessegroepen. Naast deze 20 leden zijn er drie onafhankelijke leden (lees hier meer over in de statuten).

Duur

De zittingsduur van Ledenraadsleden bedraagt 4 jaar, waarna je nog eenmaal herkozen kan worden.

Uitgebreid netwerk en bestuurlijke ervaring

Het vrijwilligerswerk bij de Ledenraad levert veel voldoening en bestuurlijke ervaring op. Daarnaast maakt u als Ledenraadslid deel uit van een interessant en uitgebreid netwerk van gedreven leden.

Tijdsbesteding

In elk geval drie Ledenraadsvergaderingen in het jaar die gepland worden op zaterdagen (overdag).

Korte omschrijving taken Ledenraad

 • Aanwezigheid bij drie Ledenraadsvergaderingen in het jaar. Deze worden gepland op zaterdag overdag. Indien noodzakelijk kan er tussentijds een bijzondere Ledenraadsvergadering gepland worden. Verhindering en aanwezigheid dienen op de kadersite kenbaar gemaakt te worden;
 • Meedenken hoe de organisatie moet worden ingericht;
 • Meedenken welke thema’s landelijk uitgerold kunnen worden;
 • “Ambassadeurs” functie richting Regio’s, Interessegroepen en HCC-leden;
 • Het vaststellen van de Jaarrekening en het dechargeren van het Hoofdbestuur;
 • Goedkeuren van de Begroting, het beleid en gevoerde beheer;
 • Benoemen van samenstellingen van diverse commissies;
 • Ondersteunen van de landelijke doelstellingen;
 • En verder nog enkele kleine taken.

 

Documentatie

 Download de statuten

 Download het huishoudelijk reglement

 Download het groeperingenreglement

Bekijk de algemene voorwaarden