De regio Noordoost-Brabant en Nijmegen organiseert op 3 locaties bijeenkomsten t.w. in Nijmegen, Nuland en ’s-Hertogenbosch. Op deze bijeenkomsten is iedereen van harte welkom echter, voor cursussen en workshops dient men zich vooraf aan te melden. In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. In deze regio zijn ook bijeenkomsten van de SenorenAcademie te weten in 's-Hertogenbosch en Nijmegen.

Nijmegen

Elke 1e dinsdag van de maand is er vanaf 20.00 een inloopbijeenkomst in wijkcenrum Hatert aan de Couwenbergstraat 22 in Nijmegen. Kijk voor het actuele programma op onze website.
In Nijmegen worden ook bijeenkomsten van HCC!seniorenacademie georganiseerd, in het algemeen op elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00, kijk op de site van de SeniorenAcademie voor de juiste data en de ondrwerpen

Nuland

In Nuland zijn in De Meent, Prins Bernhardplein 10, elke 2e donderdagavond bijeenkomsten van 20.00 tot circa 22.00 uur. Altijd met computerhulp en gezelligheid en soms met een lezing of presentatie over een actueel onderwerp. Ook komt er elke 3e donderdagavond om 19.30 uur de Linux-groep bij elkaar. Kijk voor het actuele programma op onze website.

's-Hertogenbosch

Op de 4e vrijdag van de maand kun je van 14.00 tot 16.00 uur in De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115 's-Hertogenbosch terecht voor hulp, gezelligheid of een lezing of presentatie. De 3e vrijdag van de maand komen hier ook de Linux-groep en de Apple-groep bijeen, van 14.00 tot 16.00 uur. Kijk voor het actuele programma op onze website.
In de Schans, Troelstradreef 160 's-Hertogenbosch zijn bovendien regelamtiog bijeenkomsten van de SeniorenAcademie

Cursussen en workshops worden gegeven op initiatief van het regiobestuur of op verzoek van leden. 

Actueel zijn momenteel: Windows voor beginners, Foto- en Videobewerking en het gebruik van tablets van zowel Apple als Android.

Informatie
Het regiobestuur zendt maandelijks één of, indien gewenst meer nieuwsbrieven naar leden en andere geïnteresseerden. Naast een nieuwsbrief van de regio, kun je ook kiezen voor nieuwsbrieven per locatie.

De website van de regio is: https://noordoost-brabant-en-nijmegen.hcc.nl