Na de oprichting van HCC gingen steeds meer leden van de vereniging de computer gebruiken voor de hobby genealogie. In 1986 richtte daarom een aantal amateurgenealogen de HCC Genealogie Gebruikersgroep op, die inmiddels HCC!genealogie heet.

Onze passie
Het leggen en bevorderen van contacten tussen genealogen die bij hun onderzoek en bij het vastleggen van de relevante gegevens een computer gebruiken en het uitwisselen van gegevens en het verstrekken van informatie op genealogisch gebied.

Wat wij bieden
Om die passie te verwezenlijken ontwikkelt de HCC!genealogie verschillende activiteiten, zoals:
1. het organiseren van bijeenkomsten over (computer-) genealogische onderwerpen;
2. het leveren van diensten onder de noemer 'ledenservice';
3. het verspreiden van een wekelijkse digitale nieuwsbrief;
4. het onderhouden van een aantal genealogische websites.

Website: genealogie.hcc.nl

Bekijk ook de video waarin iets meer verteld wordt over HCC en over genealogie: