HCC!compusers helpt gebruikers van computers in de thuissituatie. De meeste aandacht gaat uit naar programmatuur voor toepassingen en besturingssystemen. Maar ook communicatie en netwerken krijgen veel aandacht.

De interessegroep CompUsers is gebaseerd op het principe ‘voor en door computergebruikers’. Onderlinge communicatie en informatie zijn de belangrijkste pijlers. HCC!compusers is bovendien de organisator van de CompUfairs en MegaCompUfair.

HCC!compusersis actueel. CompUsers helpt. CompUsers innoveert. Samen met CompUsers loop je altijd voorop.

Website: www.compusers.nl