HCC!zuid-oost-brabant is een actieve afdeling van HCC.
We hebben een zo'n 2500 leden in de regio en houden onze bijeenkomsten in Eindhoven (Kastelenplein) v.w.b. lezingen, inloop en interessegroepen, in Helmond lezingen en interessegroepen en in Eindhoven (Tongelresestraat 146) lezingen en helpdesk.

Op zo-brabant.hcc.nl kun je meer informatie vinden en je vrijblijvend aanmelden voor onze nieuwsbrieven.

Onze passie
Onze leden plezier laten beleven aan de computer als ondersteuning voor hun hobby. Wij bieden daarom hulp, ondersteuning en een breed aanbod aan activiteiten. En onze ca 40 vrijwilligers hebben een extra hobby: het plezier om kennis over te dragen.

Wat wij o.a. bieden
Lezingen: elke eerste maandagavond, elke 2e dinsdag en elke laatste donderdag van de maand
Inloop, waarop de meeste werkgroepen aanwezig zijn: elke derde zaterdag van de maand.

Werkgroepbijeenkomsten:
* Computerborduren Eindhoven: elke tweede donderdag.
* Computerborduren Helmond: elke vierde dinsdagavond.
* Fotokring Helmond: elke derde donderdagavond.
* Flightsimulator: elke eerste zaterdag vliegdag.
* Flightsimulator: elke vierde donderdagavond lesavond.
* Flightsimulator: elke derde maandagavond zwetsavond.
* Helpdesk Tongelre: elke dinsdagmiddag, in juli en augustus om de week.
* Linux: elke vierde woensdag.
* Videobewerking Eindhoven: elke eerste woensdagavond.
* Videobewerking Helmond: elke eerste donderdagavond.
* Midi, Hardware, Testbank en Genealogie zie Inloop.
Daarnaast diverse workshops en cursussen.
In juli en augustus hebben we geen activiteiten, tenzij anders aangegeven.

Er zijn ook nog activiteiten die niet regulier plaatsvinden. Zie daarvoor en voor actuele informatie onze website zo-brabant.hcc.nl

Ook kun je op onze website lezen hoe je automatisch informatie per e-mail kunt ontvangen van diverse bijeenkomsten in Helmond en Eindhoven.