Doelstelling: Uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden en het geven van ondersteuning aan leden, die gebruik maken van een treinsimulatorprogramma.

Website: www.hcc-trainsimgg.nl/site/