aanvullingEen tijdje terug is de lezersenquête van PC-Active gehouden; hier vind je de resultaten.

Ten eerste zijn we erg blij met de grote respons op deze enquête. Ten tweede zijn jullie gelukkig in grote meerderheid tevreden tot zeer tevreden over het blad, en dat stemt ons natuurlijk ook tevreden tot zeer tevreden. Het is dan ook niet vreemd dat ruim 72% van jullie PC-Active een goede aanvulling vinden op het HCC-lidmaatschap.

Maar er is altijd ruimte voor verbetering en daar zijn we natuurlijk direct mee aan de slag gegaan. En niet alleen wij, ook het lezerspanel zal hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren.

tijd


Ruim driekwart van de lezers geeft ons een 7 of hoger, waarvan de meesten (bijna 40%) een prachtige 8 uitdelen! Bovendien geeft bijna de helft van de geënquêteerden aan dat ze 50 tot 100 pagina’s lezen en het merendeel daarvan leest zelfs meer dan 80 pagina’s. Bijna de helft (45%) van de respondenten is dan ook meer dan uur zoet met het magazine. Een kwart van de lezers geeft het blad ook door aan een of meer anderen, dus ons bereik is daarmee toch fijn nog wat groter!

 

Niveau

niveau

Hoewel ruim 57% procent van de lezers aangeeft het niveau van de artikelen precies goed te vinden, zijn we al bezig om ook die mensen die het te moeilijk (bijna 20%) of juist te eenvoudig (24%) vinden, beter te gaan bedienen.
Dat geldt in mindere mate ook voor de diversiteit aan artikelen. Bijna driekwart vindt dat dit goed zit, maar er zijn toch mensen die liever nog wat andere onderwerpen behandeld willen zien. Ook daarmee zijn we al druk in de weer.

 

De waardering voor de verschillende rubrieken loopt maar weinig uiteen. Maar de Tests en Lezerstips worden dan toch net iets meer gewaardeerd. Goed nieuws voor die lezers die hun tips insturen, niet alleen kun je er een leuke prijs mee winnen, jullie tips worden dus ook nog echt op prijs gesteld. Wil je ook een tip insturen? Mail naar 

 

interessegebieden

Onderwerpen

De top 5 onderwerpen waar de deelnemers aan onze enquête
interesse in hebben, is als volgt:

1.    desktops/laptops

2.    online veiligheid

3.    internet

4.    opslagmedia

5.    randapparatuur;

Tablets en e-mail volgen vlak daaronder.

Minder interesse is er in social media, e-health,
het bouwen van websites en online winkelen.

 

Apparaten en besturingssystemen

Bovenstaande top 5 is niet heel verwonderlijk, als we kijken welke apparaten onze lezers hebben en welke besturingssystemen gebruikt worden.
•    Desktop
•    Laptop
•    Tablet
•    Smartphone
Ruim driekwart van onze lezers beschikt over al deze apparaten.

Een overweldigende meerderheid van bijna 93% (!) heeft een versie van Windows draaien, gevolgd door Linux, waar bijna 33% (ook) mee werkt. Nog geen 15% gebruikt OS X en daarmee blijft er een schamele 3% over die een niet nader genoemd ander besturingssysteem gebruikt.
Bij mobiele apparaten is Android met afstand het meest gebruikte systeem (71,3%), gevolgd door iOS waarmee 33,6% werkt. Een goeie 8% geeft aan geen mobiele apparaten te gebruiken.

We willen nogmaals iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om de enquete in te vullen.