1. fveerman
  2. Linux/Unix
  3. woensdag 27 augustus 2014
Aanalle belangstellenden in openSUSE Linux
Hallo allemaal,

Het lijkt mij geweldig om binnen onzecomputerclub ‘HCC’ een interessegroep op te richten die speciaal aandachtschenkt aan OpenSUSE Linux. Daarom neem ik het initiatief om deze IG onder denaam IG OpenSUSE Linux op te richten. Doet u mee?

Bent u al lid van HCC, dan kunt uvoor slechts € 2,42 per jaar lid worden van deze IG.
Bent u nog geen lid van HCC, dan kunt u voorslechts € 27,50 lid worden en daarbij is het eerste IG-Iidmaatschap gratis.Voor meer info over het lidmaatschap verwijs ik naar http://www.hcc.nl/lidmaatschap/lidmaatschap.

We willen de IG opzetten vanuit deregio Almere, om vervolgens uit te bouwen naar een landelijke, zelfstandigeinteressegroep. Het doel van de IG is o.a.:


  • Informatiecentrum voor OpenSUSE.
  • Het geven van cursussen, lezingen enpresentaties.
  • Het bieden van hulp m.b.t. OpenSUSE, zowel tijdensde bijeenkomst als remote en telefonisch.
Ik ben op zoek naar goede docenten enkader. Is dit iets voor u?

Voor een oprichting van een IG zijnop grond van de HCC statuten minimaal 100 handtekeningen vereist van HCC leden.

Heeft u belangstelling in deze op terichten IG, dan verzoek ik u een volledig ingevuld en ondertekend formulier aanmij toe te sturen per mail of per post .
Bent u nog geen HCC lid, dan kunt uzich eerst inschrijven als lid op de hcc-site (http://www.hcc.nl/registratie).

Heeft u vragen of op- enaanmerkingen, dan kunt u mij altijd mailen; alle input is welkom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voornaam :..…………………………………………………………………….

Achternaam : ………………………………………………………………………

Emailadres :…………………………………@.....................................

Lidnummer HCC :….…………………………………………………………………….

Hierbij verklaar ik lid te willenworden van de IG OpenSuse.

Handtekening ; ………………………………………………………………………..


Datum :………………………….
Plaats : ………………………….

Op- ofaanmerking :

Dit volledig ingevulde enondertekende formulier sturen naar
Frits Veerman, Omroeplaan 34, 1276EW Huizen .
Of per mail sturen naar [EMAIL=""][/EMAIL]
Initiatiefnemervan deze IG OpenSUSE

Bijvoorbaat dank en vriendelijke groet,
Reacties (1)
Geaccepteerd antwoord In Afwachting Moderatie
Hallo Frits,
is er al contact opgenomen met de interessegroep opensource?
http://groepen.hcc.nl/home/hccopensource-home.html
Misschien kan er samen gewerkt worden, in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. :D
  1. meer dan een maand geleden
  2. Linux/Unix
  3. # 1
  • Pagina :
  • 1


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Reageer als een van de eersten op dit bericht!
Nog geen HCC-gebruikersaccount aangemaakt? Klik dan hier.

Inloggen