We krijgen diverse meldingen dat HCC-leden via hun HCC!net-account berichten ontvangen dat er een HCC-bericht beschikbaar is. Het gaat hier om phishing! Klik dus niet op de aangeboden link. We bekijken of we op centraal niveau iets kunnen doen tegen deze gevaarlijke mails.

Het bericht dat HCC-leden ontvangen, ziet er zo uit en dus nogmaals, klik niet op de link!:

Phishing melding van HCCnet