De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een beleidsregel opgesteld over internetsnelheden. Volgens die regel moeten internetproviders vanaf 1 janurai aanstaande duidelijk maken welke snelheden er echt te verwachten zijn van een internetverbinding.

De beleidsregel treedt voor nieuwe contracten in werking per 1 januari 2018 en per 1 maart 2018 voor bestaande contracten van zowel consumenten als zakelijke eindgebruikers.

Verschillende internetsnelheden
Internetaanbieders moeten in al hun contracten melding maken van de minimale download- en uploadsnelheid op vaste netwerken, de normaliter beschikbare download- en uploadsnelheid op vaste netwerken, de maximale download- en uploadsnelheid op vaste netwerken en de geraamde maximale download- en uploadsnelheid op mobiele netwerken.

Internetaanbieders van zowel vaste als mobiele netwerken mogen niet adverteren met een internetsnelheid die ligt boven de maximumsnelheid die binnen het netwerk haalbaar is.