Photoshop CS4

do 09 februari 2012 - 15:35

Photoshop CS4

De vernieuwingen in Photoshop CS3 waren indrukwekkend wat betreft de verbeteringen in de interface. Deze vernieuwingen en verbeteringen zet Adobe door in CS4. Het is nu voor de Photoshopper nog makkelijker om bewerkingen uit te voeren. En je kunt zelfs de interface naar eigen smaak inrichten (op panel-niveau).

Verder maakt CS4 meer gebruik van de rekenkracht van de videokaart. Dit maakt dat alles soepel en snel verloopt. Zoomen gaat bijvoorbeeld vloeiend. Voor de hand tool heeft Adobe Toss Physics geïntroduceerd: je kunt hiermee de afbeelding ‘door laten schuiven’ als op een gladde tafel. Je kunt het werkblad draaien. En voor elke afbeelding die je opent naast andere afbeeldingen maakt CS4 een tabblad aan. Dat is een stuk overzichtelijker.

De vernieuwingen in Photoshop CS3 waren indrukwekkend wat betreft de verbeteringen in de interface. Deze vernieuwingen en verbeteringen zet Adobe door in CS4. Het is nu voor de Photoshopper nog makkelijker om bewerkingen uit te voeren. En je kunt zelfs de interface naar eigen smaak inrichten (op panel-niveau).

 

CS4 maakt meer gebruik van de rekenkracht van de videokaart. Dit maakt dat alles soepel en snel verloopt. Zoomen gaat bijvoorbeeld vloeiend. Voor de hand tool heeft Adobe Toss Physics geïntroduceerd: je kunt hiermee de afbeelding ‘door laten schuiven’ als op een gladde tafel. Je kunt het werkblad draaien. En voor elke afbeelding die je opent naast andere afbeeldingen maakt CS4 een tabblad aan. Dat is een stuk overzichtelijker.

Interface: palets heten voortaan panels
Tot en met versie CS3 sprak Adobe over palets, maar in versie CS4 heten deze voortaan panels (panelen). En CS4 introduceert een nieuwe panel, een die het werken met bewerkingslagen weer eenvoudig en snel maakt: het adjustments panel

Het Adjustment paneel

Nieuw in Photoshop: het adjustments panel

Er zijn met CS4 tal van manieren om een afbeelding te bewerken en om correcties uit te voeren. Je kunt werken met Levels, Curves, Exposuren en ga zo maar door. Er zijn zoveel manieren dat het voor een nieuwe Photoshop-gebruiker lastig kan zijn om overzicht te krijgen. Gelukkig maakt het adjustments panel het een stuk makkelijker voor deze nieuwe gebruiker! Je kunt met het panel snel en eenvoudig correcties/bewerkingen uitvoeren.

Centraal paneel
Het adjustments panel is een handige nieuwe centrale paneel van waaruit je al je bewerkingen kunt starten: met slechts een klik op een icoontje. CS4 maakt automatisch de benodigde (bewerkings)lagen en maskers voor je aan.

Het voordeel van werken met bewerkingslagen is dat de oorspronkelijke afbeelding bewaard blijft. Deze manier van bewerken noemen we non-destructive. Dit in tegenstelling tot wanneer je het IN de afbeeldingslaag zelf toepast, in plaats van via een bewerkingslaag.

We laten aan de hand van Vibrance het werken met het adjustments panel zien.

Vibrance
Niet alleen het adjustments panel is nieuw in CS4, maar ook de bewerkingslaag Vibrance. Deze laag maak je aan via het icoon   in het adjustments panel.

Met Vibrance kun je de verzadiging van minder verzadigde kleuren in een foto laten toenemen. De kleuren die al verzadigd zijn laat Vibrance zoveel mogelijk met rust. Vibrance is dus uitermate geschikt om de kleuren van een foto te optimaliseren zonder dat oververzadiging optreedt van de al ‘verzadigde’ kleuren. Een effect dat je wel ziet met Saturation.


Voorbeeld
Neem onderstaande foto van drooggevallen visserbootjes. Op zich zijn de kleuren al wel mooi. Vooral van het bootje vooraan. Maar de lucht, het water en de algen rond het bootje zijn nog wat flets van kleur. Dit kunnen we verbeteren via de Vibrance-bewerkingslaag.

Drooggevallen vissersbootjes


Selecteer Vibrance op het adjustments panel door op het icoontje   te klikken. Je ziet in de layers panel nu een extra laag verschijnen; de Vibrance-bewerkingslaag. Om de verzadiging van de wat fletsere kleuren te vergroten, bewegen we nu de schuifknop bij Vibrance in het adjustments panel naar rechts totdat het resultaat goed is.

Het layers panel

Opmerking: de schuifknop bij Saturation heeft invloed op alle kleuren, zowel de verzadigde als minder verzadigde.

Vibrance instellen

Op de onderstaande foto zie je bijvoorbeeld dat de kleuren intenser en beter zijn geworden. Smaak speelt natuurlijk ook een grote rol in de toepassing van Vibrance.

De kleuren van deze foto zijn verbeterd met Vibrance.
Voorbeeld van met Vibrance verbeterde kleuren

Vibrance bewerkingslaag met gebruik van masker
We hebben nu de Vibrance bewerking op de hele foto losgelaten. Maar je kunt ook veel gerichter te werk. Je zag al dat in de bewerkingslaag een masker wordt aangemaakt. Het masker geeft je de mogelijkheid om bepaalde kleuren zeer specifiek te selecteren. Klik hiervoor in de Masks panel op Color Range.

Er verschijnt nu een venster. Kies bij Select voor Sampled Colors. Zet een vinkje bij Localized Color Clusters. Zo kun je een masker maken op basis van verschillende kleurenbereiken in de afbeelding. Klik in het venster vervolgens onder het weergaveschermpje op Selection. Selection Preview kun je op None zetten.


 

Hoe zat het ook alweer met maskers?
In de cursus Photoshop vind je een korte uitleg over het gebruik van maskers. In de workshop Photoshop CS3 wordt de quick selection tool behandeld.

 

Klik met de eyedropper nu bijvoorbeeld op het water, want vooral de kleur van het water willen we wat intenser maken.

Het masker ligt over de kleuren waarop de Vibrance geen effect heeft.

 

Tip 1:
Door meerdere gebieden aan te klikken terwijl je de Shift-toets ingedrukt houdt, breid je het gebied van de masker uit. Met de Alt-toets kun je weer kleurgebieden uit de ‘selectie’ verwijderen. Ook handig is met de eyedropper in een gebied te slepen terwijl je de Shift-toets ingedrukt houdt. Je selecteert dan elke kleur die de eyedropper ‘passeert’.

Tip 2:
Bij het maken van het masker kun je in de Masks Panel klikken op inverse. Dit keert de selectie voor het masker om. Dat kan erg handig zijn.


Zie hierboven een detail van de foto. Het masker ligt over de kleuren waarop de Vibrance-bewerking geen effect heeft. Door nu de Vibrance schuifknop naar rechts te schuiven maak je de kleuren van het water meer verzadigd.

 

De kleuren zijn nu prima, maar de compositie laat nog te wensen over. In het midden van de foto is er misschien te veel loze ruimte. Met Content Aware Scaling kunnen we de compositie van de foto verbeteren zonder dat we beeldgegevens van de foto kwijtraken.

Slim schalen met Content Aware Scaling
Een van de mooiste nieuwe features van CS4 is het slim schalen met Content Aware Scaling. Hiermee kun je een foto in grootte wijzigen terwijl alle gegevens van de foto bewaard blijven.

Neem de foto uit het vorige voorbeeld. We hebben de kleuren al geoptimaliseerd, nu willen we het formaat van de foto aanpassen zonder iets van het beeld te verliezen.
De grootte van de voorbeeldfoto is 16 cm (breed) bij 12 cm (hoog).

Stel dat je de fotogrootte wil wijzigen naar 8 cm bij 12 cm. Dit gaat als volgt:

Dubbelklik op de background laag in het layers palet (lagenpalet). Hiermee unlock je deze laag en kun je hem bewerken via de al genoemde bewerkingslagen. 

 

Met een dubbelklik kun je de laag een nieuwe naam geven. In ons geval bijvoorbeeld Bootjes_Smal.

Je ziet de naam in de lagenpaneel ook wijzigen in Bootjes_Smal.

Als je vervolgens op Edit –> Content-Aware Scale klikt, zie je op het werkblad op de hoeken van de foto kleine vierkantjes verschijnen. Deze kun je met de muis verslepen. Door dit verslepen wijzig je het formaat van de foto.

In het voorbeeld versmallen we de foto tot 8 cm breed. Handig is dan wel om via View -> Ruler de meetlat in beeld te krijgen zodat je precies ziet wat je doet.

Om een hulplijn op precies 8 cm te zetten, klik je View -> New Guide. Het volgende venstertje krijg je te zien:

Vul bij Position 8 in. Er verschijnt dan precies in het midden van de foto een hulplijn. Je kunt de foto versmallen, zoals hierboven uitgelegd, tot de hulplijn.

De bootjes zijn vervormd. Om dit te voorkomen werken we met een beveiligde channel.

Het resultaat lijkt goed, maar je ziet dat de bootjes vervormd zijn door de voorgaande acties. Hoe kun je voorkomen dat ze vervormen? We gaan werken met een beveiligde channel (kanaal).

Bewerkingen ongedaan maken - Step Backward
Je kunt de foto die je net bewerkt hebt gewoon gebruiken. Maak de laatste paar bewerkingen dan wel ongedaan. Dit doe je via Edit – Step Backward of door enkele malen gebruik van de toetsencombinatie: Alt+Ctrl+Z


Content-Aware Scaling met een selectiekanaal: vastzetten van vormen
Selecteer de vormen in de foto die je wilt behouden. Die dus niet mogen vervormen door het toepassen van Content-Aware Scaling. Voor selectie kun je bijvoorbeeld de Quick Selection Tool (besproken in de workshop Photoshop CS3) gebruiken.

De bootjes selecteren we omdat deze niet mogen vervormen.
Selecteer de vormen die je wilt behouden met de Quick Selection Tool en sla deze op.

Sla de selectie als volgt op:
Select –> Save Selection

Geef de naam van de selectie bijvoorbeeld ‘Bootjes’. Kies hier bij Operation voor New Channel.

De selectie kun je opslaan.

In het Channels-paneel zie je dat er een kanaal is bijgekomen waarin de selectie van de bootjes zit.

Klik vervolgens op Select – Deselect

De Channels layer blijft behouden, maar je maakt de selectie weer ongedaan.

Nu kies je weer voor Content Aware Scaling. Er verschijnt dan bovenin een menu met verschillende opties. Kies bij Protect voor de selectielaag die je net hebt aangemaakt. Dit zorgt ervoor dat bij het verkleinen van de foto de vormen binnen de selectie zoveel mogelijk beschermd blijven.


Verklein nu de foto zoals hierboven al een keer omschreven is (verschuif de randen van de foto naar rechts). Je ziet dat de vorm van de bootjes nu veel meer behouden blijven.

Verwijderen transparant restdeel
Door het verkleinen van de foto blijft de helft van de foto transparant (zonder beeldinformatie) over. Het transparante deel van de foto kun je eenvoudig verwijderen door de volgende actie:

Image –> Trim. Kies voor Transparant Pixels, zie de onderstaande afbeelding.Opmerking:
Tussen de bootjes zie je dat het water nog niet helemaal goed wordt weergegeven. Dit kun je corrigeren door de Stempel te gebruiken, zoals omschreven in de cursus Photoshop deel 2.

 

Links staat de foto waar we mee begonnen. Rechts het resultaat van het aanpassen van de Vibrance via een bewerkingslaag en na de Content Aware Scaling- actie. Er is geen beeld verloren gegaan. En de vormen van de belangrijkste objecten zijn bewaard gebleven.

De foto waarmee we begonnen. Resultaat na het aanpassen van de Vibrance.

Links de foto waarmee we begonnen, rechts het resultaat na de Content Aware Scaling.

Gerichte bewerkingen in het beeld (On-Screen Image Controls)
Je hebt net kunnen zien bij Vibrance hoe je een bewerking op een specifiek deel van een beeld toe kunt passen. Je kiest voor de bewerking. Selecteert het deel van het beeld waarop je die bewerking los wilt laten en je voert de bewerking uit.

 

Maar je kunt ook echt IN het beeld ‘uitproberen’ hoe een bewerking uitpakt. Dit is het duidelijkst met een voorbeeld. Neem onderstaande foto van een groepje pinguïns.

Bij deze foto van een groepje pinguïns willen we de lucht wat donkerder maken.

Klik nu in het Adjustments Panel op het Curves-icoontje. In het voorbeeld is het Curves Panel even uit het docking gedeelte gesleept (het rechterdeel van de interface waar de panels verschijnen als je ze oproept) . Dat maakt het wat duidelijker. We willen de lucht wat donkerder maken.

Met het curves panel maken we de afbeelding donkerder.

Klik in het Curves Panel op het handje linksboven: 
Je kunt nu rechtstreeks in de afbeelding het handje activeren door de muisknop ingedrukt te houden. Als je nu de muis beweegt zie je het resultaat van de bewerking. Laat los als je tevreden bent met het resultaat.

De foto is donker gemaakt met Curves.

Scherptediepte vergroten via Auto Blend Layers
Nieuw in Photoshop CS4 is de mogelijkheid tot het vergroten van de scherptediepte.

 

Opmerking:
De scherptediepte is dat deel of gebied van de foto dat scherp wordt afgebeeld. Het gaat hier om de afstand dichtbij tot de afstand veraf. Landschapsfoto's zijn meestal van voor tot achter zeer scherp afgebeeld, maar zodra je op een voorwerp scherpstelt zul je merken dat de achtergrond wazig wordt. De scherptediepte in dit geval wordt kleiner, dat wil zeggen een kleiner deel voor en achter je onderwerp is nog maar scherp op de foto.


Bekijk de volgende drie foto’s …

 

Alleen het doosje is scherp...
Foto 1: alleen het doosje is scherp.

De foto is scherpgesteld op de achterste bal.
Foto 2: de achterste bal is scherp.

Foto 3: de voorste bal is scherp.
Foto 3: de voorste bal is scherp.

Eigenlijk wil je een foto waarop alle voorwerpen scherp staan. Dus zowel het doosje als de twee ballen. Dit kan alleen door de scherptediepte van de foto te vergroten. Maar hiervoor hoef je niet opnieuw te gaan fotograferen. Met bovenstaande drie foto’s kunnen we via CS4 een haarscherpe foto maken.

We gaan als volgt te werk:

Open Adobe Bridge door File -> Browse in Bridge

Via de verkenner links kun je de door jou gewenste foto’s selecteren. In dit voorbeeld zijn het de drie foto’s hierboven.

Foto's selecteren in de Verkenner.

De geselecteerde foto’s kun je vervolgens naar Photoshop brengen in één bestand bestaande uit verschillende lagen. Dit doe je door Tools -> Photoshop -> Load Files into Photoshop Layers...

De geselecteerde foto's worden in verschillende lagen gezet.

Photoshop opent zich dan en je ziet in de layers panel de drie foto’s nu als drie afzonderlijke bewerkingslagen staan.

Selecteer nu alle drie de lagen. De eerste laag staat al geselecteerd. Als je nu de Shift-toets ingedrukt houdt en op de onderste laag klikt, selecteer je alle drie de lagen:

De volgende handelingen zijn vergelijkbaar met de handelingen die in workshop CS3 uiteen zijn gezet om een panoramafoto te maken. Ook in dit geval maken we gebruik van Auto-Align Layers en Auto Blend Layers.

Auto-Align Layers

Het venster Auto Align Layers.

Kies nu Edit -> Auto Align Layers. Kies vervolgens voor Auto.

Photoshop CS4 berekent hoe de foto’s zich tot elkaar verhouden en ‘legt’ ze over elkaar. Vervolgens klik je op Edit -> Auto Blend Layers. Kies voor Stack Images en zorg dat een vinkje staat bij Seamless Tones and Colors. Photoshop plakt nu alles aan elkaar en zorgt ervoor dat rare kleurverschillen en randen verdwijnen. CS4 houdt zelfs rekening met verschillen in Exposure.

Auto-Blend Layers

Voor de drie voorbeeldfoto’s krijg je het volgende resultaat:

Het eindresultaat na de actie Auto Blend Layers.


Camera Raw: Adjustment Brush
In de workshop Photoshop CS3 is de manier waarop je kunt werken met RAW-bestanden binnen Photoshop al kort uitgelegd. In CS4 is Camera Raw nog meer verbeterd. De RAW-bestanden zijn nu te corrigeren op specifiek niveau binnen de foto. De belangrijkste nieuwe tool binnen Camera Raw, is de Adjustment Brush.

Als voorbeeld nemen we een foto van een pinguïn:

In deze foto van een pinguïn gaan we de lucht corrigeren met de Adjustment Brush.

Stel dat je de lucht wat minder belicht wilt hebben, maar over de belichting van de rest van foto ben je tevreden. Je wilt dus alleen de lucht corrigeren.

Klik op het icoontje voor Adjustment Brush (het kwastje in het top-menu van Camera Raw).

Door nu op het deel van de foto te klikken dat je wilt corrigeren verschijnt er een cirkel dat het gebied aangeeft dat je gaat corrigeren. Je zult zien dat de correctie gradueel verloopt, dat wil zeggen…. Langzaam overgaat in de eigenlijke belichting van de foto.

In het voorbeeld zie je rechtsboven hoe we de exposure met 1 stap naar beneden corrigeren. En verder voeren we een kleine correctie voor contrast door.

Ten slotte
Photoshop CS4 kent ook een groot aantal verbeteringen in de al bestaande gereedschappen en bewerkingsmogelijkheden. Zo zijn de Color Range gereedschappen veel beter. Dodging en Burning werken beter. De Brush werkt nauwkeuriger en met de eyedropper kun je alle lagen benaderen in plaats van alleen de huidige laag. En zo zijn er nog veel meer verbeteringen. Ook kunnen 3D-liefhebbers hun hart ophalen. Je kunt voortaan direct in 3D-modellen schilderen. En verder kun je met CS4 zelfs je eigen panel samenstellen.

Kortom: Photoshop CS4 kent een aantal prachtige nieuwe features en sterke verbeteringen ten opzichte van de eerdere versies van Photoshop.

Succes!

 

Auteur: Walther Hermsen

Redacteur: